Bilder på Lorents & Sabina på Skatås

Den 15:e maj publicerades här på ”Delsjöområdets historia” en ny text om Skålmekärr/Skatås och förra veckan, under rundvandringen kring byn Torp fick jag åter möjlighet att träffa ättlingarna till Lorents och Sabina, det torparpar som levde på Skatås under 1870-talet och var med om ”apjakten”. Detta möte ledde till att det nu för första gången på nätet kan visas bilder av dessa två invånare på torpet Skatås. Ett stort tack Rolf för bilderna!

Lorents Olsson, mannen som var med och sökte efter apan.
Lorents Olsson, mannen som var med och sökte efter apan.
Sabina bodde också på Skatås och var gift med Lorents.
Sabina bodde också på Skatås och var gift med Lorents.