Ormbäcken kommer till ytan

Ormbäckens vatten kom från Härlanda tjärn samt från Rörmossarna. Det som idag är Svarttjärn var tidigare en av Rörmossarna men genom en fördämning har det skapats en liten tjärn med ett mindre vattenfall ut i Ormbäcken. Från Härlanda tjärn kommer idag endast obetydliga vattenmängder då bäcken över Ormslätten (badplats samt parkering vid Härlanda tjärn) har blockerats på flera platser.

Svarttjärns vattenfall

En bit av Ormbäcken har legat nedgrävd men nu har det sedan en tid pågått arbete med att öppna bäcken och lägga den i en verklig ”ormform”. När växtligheten återvänt kan detta bli en riktigt vacker plats.

(Klicka på kartan för att se den i större format)
Den heldragna blå linjen visar den nya, ungefärliga, sträckningen, den prickade linjen den underjordiska sträckan. (Klicka på kartan för att se den i större format)

Ormbäckens lopp

Ormbäcken

Grävskopor

Terrängfordon