Radhusbygget vid Torpagatan

Ännu har inte det stora bygget uppe på höjden ovanför Torpagatan startat, men radhusen och kedjehusen har börjat att byggas. Det är Egnahemsbolaget som har hand om denna etapp av utbyggnaden av bostäder vid Torpagatan.

Utmed större delen av Torpagatan märks ännu inget av att här skall växa fram nästan 500 nya bostäder.
Utmed större delen av Torpagatan märks ännu inget av att här skall växa fram nästan 300 nya bostäder. Foto: Per Hallén 2016
Egnahemsbolagets byggarbetsplats. Foto: Per Hallén 2016
Egnahemsbolagets byggarbetsplats. Foto: Per Hallén 2016
Foto: Per Hallén 2016
Foto: Per Hallén 2016