En renovering med överraskningar

Under den gångna veckan har jag haft möjlighet att besöka Stora Torps ekonomibyggnader (stall) som just nu genomgår en grundlig renovering. Redan den 6:e oktober förra året skrev jag om att renoveringen snart skulle börja, men därefter avstannade arbetet på grund av att upphandlingen av arbetet drog ut på tiden. Nu är dock allt klart och det pågår en livlig aktivitet med att röja ur källarvåningen, som var fylld av skräp. Golven i stallet visade sig bitvis vara i ett riktigt dåligt skick, det är i det närmaste ett under att inte hästar och människor fallit ned i källaren!

Golvplank

I stallet har plankor som varit fuktiga av hästarnas urin inte bytts ut utan ett nytt lager har lagts ovanpå det gamla golvet. Nu skall det läggas mattor under hästarna vilka måste bytas regelbundet, låt oss hoppas att så kommer att ske, annars lär det nya golvet snart också få problem. På bilderna nedan kan ni se hur en del gamla bjälkar behålls medan ruttna delar av konstruktionen byts ut.

Nytt golv

Golv

Stallets vägg in mot gården har länge lutat betänkligt och det visade sig att den inte är förankrad i något och skulle riskera att rasa om panelen togs bort. Det beror på att de gamla mellanväggarna har tagits bort för att skapa ett större stall än det som ursprungligen fanns i byggnaden. Under arbetet har den bärande konstruktionen säkrats med stöttor. Hela den lutande delen av väggen kommer sedan att monteras ned och ersättas.

Lutande vägg

På ytterväggen kan man se spåren av de gamla portarna. En förhoppning var att dessa skulle kunna fällas in i den nya fasaden men det är tydligen inte möjligt, men jag har gott hopp om att de gamla gångjärnen skall sparas och sättas upp igen och att byggnaden därmed behåller ett ”minne” av en tid då byggnaden var mer än enbart ett stall.

Hänglås

I den gamla ladugården är också behovet av renovering större än väntat. Viktiga delar av den bärande konstruktionen var skadad/borttagen och kunde orsaka ett ras, lyckligtvis upptäcktes detta i tid och kan nu åtgärdas.

Foderbord

Trappa

Den nya trappan i ladugården (nödutgången) skall förhoppningsvis göras om så den passar bättre in i den övriga miljön. En del av ladugården kommer i framtiden att utnyttjas som fikarum och förrådsrum åt ridklubben. Någon gång i framtiden är det dock min förhoppning att hela denna fantastiska miljö skulle kunna bli en del av ett framtida besökscentrum där Delsjöområdets skatter kan visas upp.

Fönstren i både stall och ladugård var illa åtgångna och kommer att kräva en omfattande renovering, i några fall får fönstren helt enkelt bytas ut då de faller samman när de lyfts ut!

Fönster

Fönster i ladugården

Tak över tak

Takpannornas utformning var också något som diskuterades vid mitt besök. De gamla takpannorna kommer att plockas bort och inte sättas upp igen, men vilken typ skall ersätta de gamla? De förslag som nu fanns var på tegel som såg mycket ”nytt ut” och det är väl i och för sig sant att de kommer att åldras, men det finns starka önskemål om något mer diskret. Stenmagasinet fick nytt tak 2012 och så här ser det ut idag.

_MG_9941

Till sist kan jag här visa en ritning över hur boxar, fikarum och andra inrättningar kommer att se ut när ombyggnaden är klar.

Ritning

Ritningen kan jämföras med den nedan från 1920-talet och hur byggnaden då användes. Stallet utgjorde då alltså endast en mindre del av anläggningen. En materielbod och en vagnsbod utgjorde större delen av det nuvarande stallet.

1920tal

Min förhoppning är att kunna fortsätta följa renoveringen och visa de framsteg som görs så att de gamla ekonomibyggnaderna skall kunna fortsätta vara en värdig entré till Delsjöområdet.