Varning för svag is och öppet vatten i Delsjöarna

På Göteborgs Stads hemsida publicerades idag följande varning, värd att återge även här:

”Isarna på både Stora och Lilla Delsjön är osäkra att ge sig ut på eftersom Kretslopp och vatten har startat pumpstationen vid Råda och leder över vatten till Stora Delsjön. Det betyder att isen i sjöarna kommer att brytas upp och vi varnar för svag is och öppet vatten.”