Tillfälliga bostäder vid ”Björkekärrsplan”

Nu börjar oron i omvärlden märkas även i kanten av Delsjöområdet när det nu finns en plan för tillfälliga bostäder (max 10 år sägs det) för flyktingar som skall byggas på fotbollsplanen invid arbetarhuset Björkekärr och den något modernare scoutstugan, på vägen till Härlanda tjärn. Göteborgs stad kallar området ”Björkekärrsplan” ett namn som var nytt för mig! Hur många bostäder som skall byggas uppges inte i de dokument som nu finns publicerade men de ser ut att täcka hela fotbollsplanen och även gå en bit in i området med träd, där man redan har börjat att fälla skogen.

Stadens karta över den planerade bebyggelsen.
Stadens karta över den planerade bebyggelsen.

Förmodligen behöver gångvägen till området göras om till bilväg, annars lär det vara svårt att få dit de moduler som skall användas vid bygget.

Jämfört med permanenta bostäder går det fort att uppföra och få tillstånd till tillfälliga bostäder, ingen väntan på överklaganden. Skulle ett överklagande gå igenom måste dock allt rivas/monteras ned.

En kommentar

  1. Kommentarer som berör ”flyktingfrågan” kommer inte att publiceras här. Detta inlägg är därför inte längre möjligt att kommentera.

Kommentarer är stängda.