Var med och påverka framtidens friluftsliv

Just nu finns en enkät på Göteborgs stads hemsida där vi som använder stadens naturområden kan ge vår syn på hur vi vill ha det i framtiden och hur vi använder naturen. Enkäten skall användas som underlag för det strategiska dokumentet ”friluftsprogrammet”. Följ denna länk och gör din röst hörd.