Förändringen av f.d. Radio- och TV hustomten

Den första söndagen på det nya året skall vi åter bege oss till den f.d. Radio- och TV hustomten, numera kallat Örgryte Torp, för att följa förändringen som skett under de senaste åren. Jag har under hela byggtiden följt förändringen och regelbundet publicerat ”vybilder” över området (samtliga hittar du via denna länk).

Idag skall jag visa två bildspel som visar förändringen fram till den sista december 2015. Båda bildspelen inleds med en karta från Openstreetmap där den nya bebyggelsen redan finns utsatt! På kartorna har jag markerat varifrån bilderna är tagna. I det första bildspelet visas först bilder från 2005 då Radio- och TV huset ännu fanns kvar, då hade jag ännu inte bestämt någon punkt för fotograferandet och vinkeln och omfattningen av de första vybilderna är därför lite annorlunda. Från 2014 har dock fotopunkterna varit de samma.

Välj gärna att visa bildspelen i fullskärmsläge, annars kan det vara svårt att se detaljerna.