Bildspel från Örgryte Torp

Om du inte besökt området där gamla TV-huset låg den senaste tiden så lär du ha svårt att känna igen dig! Där har nu bygget av det nya bostadsområdet tagit ordentlig fart. HSBs första hus har nått full höjd och är nu klätt i byggnadsställningar och fasadteglet håller på att komma på plats. NCCs hus växer snabbt och grundarbeten pågår för Skanskas byggnad. I byggområdets andra del är nu källarvåningarna till HSBs andra förening i området nästan färdigställda och sprängningsarbetena vid Poseidons första hus i området har avslutats. En ny parkeringsplats anläggs just nu i den f.d. hästhagen i Stora Torps gamla park, den skall användas av de som har sina arbetsplatser i Stora Torps huvudbyggnad.

Här kommer nu ett bildspel som visar hur det såg ut i området den 17 oktober.

Detta bildspel kräver JavaScript.