Renoveringen av stallet börjar snart

Nu märks det att renoveringen av Stora Torps stall snart kan inledas. En byggbod har rullats in på gården vid stallbyggnaderna och flera boxar till hästarna har uppförts på baksidan som skall tjäna som tillfälligt hem åt djuren under arbetet med byggnaderna.

Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015