Ljungbrand i Delsjöområdet 1874

I Aftonbladet kunde läsarna den 23 juli 1874 ta del av berättelsen kring en ljungbrand vid Lilla Änggården samt en brand i närheten av Boråsvägen.

”Redan kl 11 på f.m. hade äfven eld utbrutit i ljung å Lagklarebäcks mark. Branden spridde sig äfven här mycket hastigt, förstörde, likasom id Enggården, en stor del dyrbara och väl vårdade skogsplanteringar, är verkställda av Lagklarebäcks egare, konsul Boye, samt sträckte sig omsider framemot A.P. Rotvalls egendom i Kallebäck och lägenheten Presenten. Vid 2 tiden lyckades man dock blifva herre öfver elden hvarefter bevakning dels af folk från närheten dels af Göta artilleri anordandes för förebyggande af vidare fara.

Eget och beklagligt nog hafva vi ytterligare en händelse af samma art att omnämna. Ungefär kl 1/2 2 e.m. utbröt nemligen eld å timmerhandlare Lundgrens egor vid Stensjön ej långt från Mölndal. Branden fick här en betydlig utsträckning, gick härjande fram öfver ljunghedar och de af buskar bevuxna bergen samt hejdades först straxt invid allmänna vägen till Landvetter nära Delsjön. På tvenne ställen närmade sig elden här landsvägen, dels vid torpet Kalfmossen under Stora Skår, dels längre bort vid Bratteklef, hvars byggnader betänkligt hotades. Brandmanskap med spruta från staden lyckades dock äfven här förebygga eldens vidare spridning.

Det högst egendomliga sammanträffandet af såmånga hotande eldsfaror i stadens närhet har förklarligt nog väckt någon oro och gifvit anledning till åtskilliga gissningar. Naturligt är, att den stränga torkan gjort, att elden kunnat få så stor spridning, okynne, vårdslöshet eller hvad som helst annat må nu hafva varit anledningen till dess uppkomst på de olika ställena.”

Ljungbrand
Foto: Per Hallén 2008.