Mord vid Kallebäcks källa

”Götheborg d. 21 Juli. Natten d. 20:ed:s har vid en under arbete varande byggnad vid Gustafskälla i Kallebäck föröfvats mord å kringvandrande skärsliparen Per Isaksson Dristig, från Lindholmen å Hisingön.

Såsom i mordet delaktige hafva af kronolänsmannen hr P.E. Jansson blifvit häktade och till härv. Länshäkte införpassade följande personer: arbetsförmannen Lars Jonsson från Götheborg; Lars Persson från Brele, Härlanda socken; Johannes Börjesson från nedre Boda, Sköfde socken; för stöld och rån straffade Johannes Andersson från gården Skär, Skepplanda socken; Jacob Johansson från Stocklycka Nordgården af Alingsås socken, Kulings härad: samt Olaus Olsson från Lerje i Angereds socken af Wädtle härad.

Utom dessa torde framdeles ännu trenne för delaktighet i nämnde mord misstänkte personer, kommer att i häkte inmanas, nemligen vaktaren Sven Svensson, arbetskarlen Anders Andersson och arbetskarlen Hans Jonasson.

Orsaken till brottet lärer hafva varit att skärsliparen Dristig, hvars hustru ofvannämnde arbetare velat våldföra, försvarat sig och henne med en rakknif, hvilken så uppretade våldsverkarne att de togo honom af daga. Äfven hustrun lärer af dem på ett skändligt sätt hafva blifvit misshandlad. – Medan offret för mördarnes raseri ännu lefde, släpade de detsamma från stället, der illgerningen blifvit begången, till ett ställe, kalladt Sandhålan, der det slutligen gaf upp andan (G.H.o.S.T.) ” Ur: Aftonbladet 27 juli 1848.