Apslättens industriområde

apslätten
Här angav stadsplanen att det skulle byggas industrier. Foto: Per Hallén 2015

Ett industriområde på Apslätten, det låter väl bra? Där kan de boende i Kålltorp få arbete och inkomster! Fram till de sista åren av 1960-talet var det ett tänkbart scenario att stora industribyggnader skulle ha fyllt den gröna yta som många idag betraktar som en självklar del av Delsjöområdet. Apslätten var aldrig en del av utmarken utan tillhörde inägorna till Kålltorps gård och ingick när staden Göteborg köpte området för att uppföra det Renströmska sanatoriet efter ett beslut i stadsfullmäktige 1903. Därmed kontrollerade staden även vidsträckta områden bort mot Härlanda tjärn. Då var det inte självklart att detta skulle bli ett rekreationsområde, det fanns många andra tänkbara sätt att utnyttja och bebygga markerna.

När stadsplanen för den nya stadsdelen började skisseras vid mitten av 1920-talet ritades det in ett industriområde på Apslätten. Även i den fastställda stadsplanen från 1957 var Apslätten tänkt som industriområde och den skrivningen fanns kvar till slutet av 1960-talet. På detaljbilden nedan som är från ett tidigt stadsplaneförslag från 1926 går det att känna igen det mesta. Den breda vägen med träd är Virginsgatan som leder fram till Kålltorps gård där fortfarande samtliga ekonomibyggnader fanns kvar. En rak vägsträcka går sedan från Virginsgatan rakt söderut mot en svartfärgad hästskoformad byggnad ungefär där fotbolls- / bouleplanen idag finns, det var början på de tilltänkta industrianläggningarna vid Apslätten.

Utkast till stadsplan för Kålltorp 1926.
Utkast till stadsplan för Kålltorp 1926.

Hade planen för industribyggnaderna genomförts samtidigt med bygget av övriga Kålltorp hade det kanske gått att genomföra, men det fanns inte omedelbart något behov av att etablera industrier. Istället blev området en uppskattad plats för de nya kålltorpsborna, vilket också blev Apslättens räddning. Det fanns en stark folklig opinion mot att bebygga området, trots att stadsplanen medgav detta.

I den stora utredningen som gjordes kring Delsjöområdets framtid under de sista åren av 1960-talet ändrades dock tonen kring hur Apslätten skulle användas i framtiden. Stadsbyggnadskontoret gav i sitt yttrande följande kommentarer:

”Ett i gällande stadsplan ingående, men inte utbyggt industriområde vid Apslätten i Kålltorp föreslås med hänsyn till läge och naturvärden intaget i reservatet. Kontoret stödjer denna uppfattning och föreslår en ändring eller ett upphävande av stadsplanen i berörd del.” (Stadsfullmäktiges handlingar 1970 Nr 496 s. 53).

Det kan dock finnas anledning att undersöka vad som sägs i den nu gällande stadsplanen för området, har det införts ett skydd för Apslätten eller blev ändringen aldrig genomförd? Det lär finnas anledning att återkomma till Apslätten under 1900-talet, det finns nämligen fler planer kring detta område som aldrig blev verklighet.