En fältmarsch

”En fältmarsch med kanoner företogs den regnruskiga Magdalena-dagen af beväringsdivisionen vid 1:sta Göta artilleriregemente.

Under strida skurar gick marschen via Partille och Landvetter till Kallebäck, där man bivackerade å ljungbackarne i skyddstält och åt sin medhafda middag vid muntraste humör oaktadt Magdalena-ovädret.

Återvägen togs via Göteborg och återkommo de unga genomblötta krigarne kl. half 5 till Qviberg.” Göteborgs Aftonblad den 24 juli 1897

Första Göta Artilleriregemente tågar in i de nya kasernerna vid Kviberg 1895-01-10. 1895-01-10
Första Göta Artilleriregemente tågar in i de nya kasernerna vid Kviberg 1895-01-10.
1895-01-10 Foto: Miliseum (http://digitaltmuseum.se/) Kanske var några av soldaterna på bilden ovan med under marschen till Kallebäck 1897.