En stor skogseld – 1892

”En stor skogseld har åter rasat i närheten af staden. Vid 9-tiden i lördags afton antändes ljung och ungskog i markerna vid Delsjön. Elden utbredde sig med förfärande hastighet öfver ett vidsträckt område, på hvilket planterats björkar, hvilka alla förstördes. Folk från staden skyndade ut och hjelpte till med släckningen, så att elden vid 5-tiden i går morgse tycktes vara dämpad. Men snart uppflammade lågorna på nytt och branden fortfor till på eftermiddagen.

Göteborgs brandkår eftertelefonerades och brandchefen for ut med några af manskapet och omhändertog ledningen af släckningsarbetena. Två afdelningar artillerister om 75 och 70 man sändes också dit ut och hjelpte kraftigt till med släckningen. Utan dem hade sannolikt äfvennågra boningshus blifvit lågornas rof. Man hade redan flyttat ut möblerna ur dem.

Det af branden ödelagda området begränsas af Delsjön, Lilla Torps, Kolltorps och Wittkärrs egor, Ugglum och Partilled.

Man tror sig hafva skäl antaga, att elden blifvit anlagd.” (Göteborgs Aftonblad 30 maj 1892)

2008 brände Park och Naturförvaltningen ljung på Getryggen, kanske såg det ut på samma sätt under branden 1892. Foto: Per Hallén
År 2008 brände Park och Naturförvaltningen ljung på Getryggen, kanske såg det ut på samma sätt under branden 1892. Foto: Per Hallén