Torpen och arbetarbostäderna i Delsjöområdet 1735 till 2015

Idag visas för första gången en animering (3:26 minuter lång) som visar torpens och arbetarbostädernas ”uppgång och fall” i den västra delen (Örgryte delen) av Delsjöområdet. Det visas en bildruta för varje år och den första tiden syns endast Kalvkärrs lilla soldattorp, först under 1760-talet började antalet torp att öka, under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet var det framförallt arbetarbostäder som byggdes. Årtalsangivelsen i animeringen styrs av programvaran som är på engelska, det ger en blandning av språk! ”År: XXXX to XXXX” förhoppningsvis kan det vara åtgärdat till nästa animation.

Detta är ett första försök att börja skapa animeringar utifrån GIS (Geografiska Informations System). Torpen och arbetarebostäderna var en lämplig startpunkt men efter hand kommer säkert fler animeringar att visas här, exempelvis hur landskapet har förändrats med åkermark, betesmark och skog. Detta är dock ett mycket omfattande arbete och kommer att ta tid att genomföra.