Delsjöområdet som forskningsobjekt

Delsjöområdet samt Änggårdsbergen med Sandsjöbacka ingår sedan en tid i ett mindre forskningsprojekt som jag driver för att försöka klarlägga hur dessa ”gröna kilar” skapats och förvaltats under 1900-talet. Idag kom det glädjande beskedet att jag kommer att kunna lägga fram ett paper och hålla en presentation vid konferensen Large Parks in Large Cities i Stockholm till hösten. Det är ett möte som arrangeras av Världsnaturfonden så det kommer forskare och parkförvaltare från hela världen – Delsjöområdet kommer därmed att presenteras globalt för första gången!

Peter Clark Emeritus Professor, University of Helsinki
Peter Clark
Emeritus Professor, University of Helsinki

En av deltagarna är Peter Clark, som är en av de stora och berömda forskarna inom urbanhistoria, men också en av få forskare som också gett stort utrymme åt ”den gröna sidan” av städerna. En aspekt som är lika viktig som gator, torg och byggnader. Ett genombrott för historisk forskning kring grönområden i städerna var ”The European City and Green Space 1850-2000 ”. Peter Clark arbetar nu på en ny bok: ”Green Landscapes in the European City”.

Detta blir en möjlighet att presentera Delsjöområdet för världen!