Stora Torps stall får stå kvar!

Idag publicerades ett mycket glädjande besked på nättidningen ”Vårt Göteborg”, stallet vid Stora Torp skall stå kvar enligt beslut från fastighetsnämnden i ett pressmeddelande som här återges i fulltext. Det är en glädjande och viktig nyhet för Delsjöområdet, dock kan jag inte undgå att konstatera att trots att samtliga förvaltningar fått informationsmaterial som berättar om Stora Torps historia har man ändå inte lyckats få in rätt ålder på stallbyggnaderna i pressmeddelandet….

Stallet i Stora Torp rustas upp och blir kvar

Publicerad 2 juni 2015

Framtiden för stallet i Stora Torp har länge varit oviss. I november förra året sa Göteborgs Stad, genom Idrotts- och föreningsförvaltningen, upp avtalet för Stora Torps ridklubb. Anledningen till uppsägningen är att stallet är i mycket dåligt skick och behöver renoveras. Nu har Stadens politiker beslutat att stallet i Stora Torp ska rustas upp och att den befintliga gårdsmiljön ska bevaras, på så sätt räddas även ridklubbens verksamhet.

– Området i Stora Torp har ett kulturhistoriskt värde och det ska vi vara rädda om. Göteborgs Stad värnar om miljön stallbyggnaden ligger i, säger Jahja Zeqiraj (S), ordförande i fastighetsnämnden.

Stora Torp är en herrgårdsbyggnad som ligger i Örgryte, norr om Delsjön. Byggnaden uppfördes troligen någon gång under slutet av 1700-talet och har sen dess genomgått en rad olika om- och tillbyggnader. Det herrgårdsstall som Stora Torps ridklubb idag bedriver verksamhet i, ingår i Stora Torps miljö.

Omdiskuterat stall som nu räddas för kommande generationer

Göteborgs Stad har under flera år diskuterat framtiden för stallets verksamhet. Nu har alltså Stadens politiker beslutat att stallet ska vara kvar. Området i Stora Torp är unikt och ambitionen är att gårdsmiljön ska bevaras. Likaså gäller möjligheten för djurverksamhet i området. Hästar har fritt fått ströva i stallområdet sen många år tillbaka. Göteborgs Stads ambition är att den möjligheten även ska finnas framöver så att ridverksamhet kan bedrivas för kommande generationer. För att förverkliga den ambitionen måste stallet renoveras och därför är Stora Torps ridklubb uppsagd. Den 31 augusti måste stallet vara tomt
– Vi ser gärna att hästverksamhet bedrivs i området efter renoveringen är avslutad. Vi håller nu på att diskutera med ridklubben om hur vi tillsammans kan hitta en lösning för detta, säger Martin Öbo, biträdande fastighetsdirektör.

Från politikens håll är budskapet om stallets fortsatta verksamhet tydligt.

– Stadens politiker, kommunen och ridklubben är alla eniga om att stallet behöver renoveras från grunden så att även framtida generationer kan nyttja det. Jag är övertygad om att Göteborgs Stad och ridklubben tillsammans löser de praktiska frågorna som återstår på bästa möjliga sätt så att verksamheten kan fortsätta så snart renoveringen är avslutad, säger Jahja Zeqiraj.

I september drar renoveringen igång

Under våren 2015 inledde Göteborgs Stad arbetet med projektering inför en upphandling av renoveringsarbetet. Planen är att renoveringen ska starta under hösten 2015.
– I september drar vi igång med renoveringen. Eftersom arbetet är så omfattande kan ingen verksamhet bedrivas under tiden, hela byggnaden måste restaureras. Därför är det viktigt att stallet är helt tomt i september, säger Pia Zätterström, förvaltningschef på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Hur länge renoveringsarbetet kommer att pågå är i dagsläget svårt att bedöma. Förhoppningsvis kan stallet stå klart under hösten 2016.

Parallellt med projekteringen har Göteborgs Stad inlett arbetet med att ta fram en ny detaljplan för stallområdet. Genom att ta fram en ny detaljplan skyddas och bevaras gårdsmiljön även planmässigt.