Godtemplarorden invigde fana vid Kärralund

Kärralunds herrgård: ekonomibyggnad med b.la. stall men även inrymmande bostäder i den för åskådaren synliga gavelsidan. Vy söderifrån. Foto: Göteborgs Stadsmuseum GhmR 268 24.
Kärralunds herrgård: ekonomibyggnad med b.la. stall men även inrymmande bostäder i den för åskådaren synliga gavelsidan. Vy söderifrån. Foto: Göteborgs Stadsmuseum GhmR 268 24.

I Dagens Nyheter den 30 maj 1882 berättades det att ”Under pingstdagarne har det rådt det härligaste väder. Stora karavaner af lustfärdande hafva sökt sig ut i >det gröna>, synnerligast till Slottskogen. Tusentals Good Templare hafva gjort utfärder till Trollhättan för ett möte med systerlogerna från Kungelf, Marstrand och Jonsered. Å egendomen Kärralund i Göteborgs närhet invigdes i eftermiddags en ny stor Good Templarefana i närvaro af omkring 4000 personer”

Godtemplarorden har sitt ursprung från Amerika och en nykterhetsförening som bildades i staden Utica, New York 1851. Den första avdelningen eller logen i Sverige bildades i Göteborg den 5 november 1879. (Nordisk familjebok) Det var alltså en ganska ny organisation som lyckades locka hela 4000 personer till Kärralund pingsten 1882 för att inviga en ny fana! Nykterhetsrörelsens hade under några år en mycket stark koppling till Kärralund. Det finns många rapporter i tidningarna om stora nykterhetsmöten på gårdens ägor.

Midsommardagen 1879 hade Nykterhetsvännerna en sommarfest på midsommardagen vi Kärralund, samling hade skett vid exercishuset och därefter gemensam vandring ut till Kärralund med föreningens fana i spetsen. (Göteborgs weckoblad 1879-06-12) Även åren 1880 och 1881 genomfördes liknande utflykter arrangerade av Absoluta Nykterhetsföreningen. Det var under Emanuel Petterssons tid som ägare av Kärralund (1879-85) som dessa möte ägde rum.