Tragedi vid Delsjökärr

Delsjökärr och Bertilssons stuga. Foto: Per Hallén 2014
Delsjökärr och Bertilssons stuga. Foto: Per Hallén vintern 2014

Delsjökärr förknippar flertalet idag med kaffestugan ”Bertilssons” och inte med tragiska händelse, men sådana har utspelat sig även i denna idyll. I tidningen Göteborgs Aftonblad fanns följande att läsa den 7 april 1891.

Sjelfmord. Torparehustrun Anna Kristina Andersson, i Delsjökärr under hemmanet Kallebäck, afhände sig i lördags lifvet medels skärning i halsen. Hon hade julen 1889 fått ett svårare anfall af influenza och sedermera icke varit vid helsa. I lördags på morgonen bad hon på det bevekligaste sin man att få komma till närboende grannen Karl Perssons bostad, emedan där vore så soligt och varmt, och mannen lät föra henne dit, där hon påklädd lades till sängs. En stund senare, medan Persson och hans dotter Josefina voro ute, anhöll den sjuka hos en innevarande gosse att få låna en knif till att putsa sina naglar. Vid ett tillfälle, då gossen utgått, hade hon begifvit sig upp ur sängen och med den erhållna knifven burit hand på sig.”

Nästa söndag, den 10:e maj, arrangeras en vandring i Kallebäcksområdet med temat: Morden i Kallebäck – vågar du komma? Följ denna länk för mer information!