Björkekärr omvandlas

Björkekärr_omvandling

De norra delarna av dagens Björkekärr, det som en gång var en utmark som hörde samman med Delsjöområdet, står inför den största omvandlingen sedan 1950-60 talen. Det är fyra större byggprojekt som nu startas, nästan samtidigt. Längst upp i norr pågår sedan en tid bygget av HSB:s nya område ”Västersol” med 62 nya lägenheter. Där avverkades skogen under mars månad 2015 och nu är grundarbetena för de nya husen i full gång.

Västersol

Västersol

Västersol

I kanten av Smörslottsgatan har också träden försvunnit och grävskoporna har satts i arbete, där skall också genomföras en hel del sprängningsarbeten. Det är ett nytt parkeringshus för Östra Sjukhusets behov som skall uppföras.

Grävskopa

Plats för nytt P-hus

Nytt parkeringshus

Ett än större projekt är det nya barnsjukhuset som skall byggas där det förr fanns fotbollsplaner och tennisplaner, men som sedan flera år använts till parkeringsplatser. Där skall ett nytt stort hus byggas, med helikopterplatta på taket! Vågar man gissa att när det huset står klart, och den gamla helikopterplattan inte längre behövs, så kommer den stora gräsmattan att utnyttjas till ny bebyggelse eller kanske parkeringsplatser.

Maskiner och utrustning finns nu på plats och arbete pågår med att bitvis bredda tillfartsvägarna(!) vilket troligen behövs för all tung trafik som nu under flera års tid kommer att köra genom området.

Bygget skall inledas

Nytt barnsjukhus

Barnsjukhusets tomt

Det största tillskottet av nya bostäder i Björkekärr är det stora projektet utmed Torpagatan som tillför knappt 300 nya lägenheter. Det har varit ett mycket omdiskuterat projekt med en lång planprocess och många överklaganden. När nu kraftledningen genom Björkekärr är lagd under jord kan arbetet med det nya bostadsområdet inledas. Ett mindre antal hus kommer att byggas av Egnahemsbolaget väster om Torpagatan, där har redan skyltar och markeringspinnar kommit på plats.

Torpagatans egnahem

Torpagatan

Egnahemsbolagets område

På andra sidan Torpagatan syns ännu inte mycket aktivitet men där skall huvuddelen av bostäderna uppföras. Poseidon kommer att bygga 170 lägenheter fördelat på nio punkthus. HSB skall uppföra 110 lägenheter, i radhusliknande form.

Bostadsområde

Under många år framåt kommer det alltså att bli en livlig byggverksamhet i Björkekärr.