Kraftledningen monteras ned

Nu har kraftledningen genom Björkekärr brutits av vid både Östra Sjukhuset och nära torpet Korpås, inte långt från Studiegången. Över Torpa kolonin har luftledningarna nu försvunnit och arbetet med att avlägsna övriga delar av ledningen har påbörjats.

Korpås
Maskiner i arbete nära torpet Korpås.
Östrasjukhuset
Invid Östra Sjukhuset går luftledningen ned i marken (eller upp ur den beroende på hur man ser på saken!)

2 kommentarer

  1. Hej!

    Du verkar ha koll på detta med kraftledningar i björkekärr. Vet du möjligtvis hur det ska bli med kraftledningarna som går uppe vid sågspånsgatan. Kommer de vara kvar tror du?

    1. Kraftledningen som gick genom/över villorna är borta, men luftledningen fortsätter att finnas kvar genom Delsjöområdet.

Kommentarer är stängda.