Sven Alrik Wilhelmsson

S.A. Wilhelmsson
S.A. Wilhelmsson

Söndagsläsningen på delsjoomradet.se kommer under några veckor framåt att fyllas av texter kring de gårdar i Örgryte som hade marker i Delsjöområdet, samtliga signerade S.A. Wilhelmsson. I ”Redbergslid med omnejd genom tiderna” – andra reviderade och utökade upplagan 1964 finns ett personporträtt av Wilhelmsson:

”S.A. Wilhelmsson föddes 1901 i Anderstorps socken, Jönköpings län. Föräldrarna arrenderade vid den tiden ett jordbruk där, men flyttade 1905 till Gislaved, där han växte upp och gick i skola, och efter anställning som springpojke i en läderindustri och ett apotek, år 1918 fick plats som biträde i en järnhandel. De kunskaper han inhämtat i en folkskola på landet, försökte han under årens lopp komplettera med Hermodskurser på lediga stunder, som emellertid ej varit så långa, då någon åttatimmarsdag aldrig gällt, eller räckt till för honom under den aktiva tiden.

Efter värnpliktens fullgörande flyttade han i februari 1923 till Göteborg, där han sedan varit mantalsskriven. Fram till 1937 var han järnhandelsbiträde i Lundby, men flyttade nämnda år till Örgryte som föreståndare för en järnhandelsfilial (vid S:t Sigfridsplan), en plats som han innehade till 1959, då hälsoskäl tvingade honom lägga av det arbete, vari han då över 40 år varit sysselsatt.

Nu fick han tid för en sak som länge lekt honom i hågen: arkivstudier, och han har sedan varit flitig besökare på Landsarkivet, Universitetsbiblioteket m.fl. platser, där gamla luntor och kartmaterial är att finna.”

Han var en mycket flitig skribent, men mycket av det han producerade förvaras som opublicerade arbeten på universitetsbiblioteket. Texterna blir därmed ganska svårtillgängliga för den som är intresserade av gårdar i Örgryte eller stadens landerier. Tidigare har jag lagt ut några av hans texter som pdf-dokument, dessa har nu med hjälp av OCR-teknik lästs in och blir möjliga att publicera här på delsjoomradet.se. Nästa söndag inleds presentationen av gårdar med Kålltorps by, sedan kommer även Böö, Fräntorp, Gårda, Kallebäcksgårdarna, Kärralund, Lunden, Skår, Sävenäs, Stora- och Lilla Torp, Torpa och Vidkärr, samt Örgryte Stomgård (Jacobsdal) att bli tillgängliga. Nytagna fotografier, historiska foton och kartor kommer att finnas med i skildringen av varje gård/by.