Bygget av nytt bostadsområde vid Fräntorp inleds

Gården Fräntorp ägde delar av utmarkerna och gården låg nära gränsen till den gemensamma utmarken. På området mellan det som idag är Östra sjukhusets område och småstugeområdet Fräntorp, som ligger på den gamla gårdstomten och dess åkrar, har det sedan lång tid planerats ett nytt bostadsområde. De första tecknen på byggstart kom för nästan ett år sedan när några buskar togs bort och en skylt om det nya bostadsområdet kom upp, sedan upphörde aktiviteten. Men nu har det börjat hända saker, avverkningsmaskiner har arbetat under den gångna veckan och nu är området där ”Västersol” skall växa fram helt förändrat.

Mars 2014.
Mars 2014.

 

Mars 2015.
Mars 2015.