Stenmagasinet – en explosiv historia

stenmagasinet
Stenmagasinet vid Stora Torp. Foto: Per Hallén 2015.

Våren 1943, mitt under andra världskriget, tog luftskyddet över flera byggnader inom Delsjöområdet, bland annat det anrika stenmagasinet vid Stora Torp mot en hyra av 1680 kronor årligen. När kriget var slut övergick kontrakten till civilförsvaret som 1949 skickade in en ansökan om att få förvara ”viss pyroteknisk materiel av klass II, som statsverket tillhandahåller för utbildnings- och övningsverksamhet”. Ansökan gällde att få förvara hela 6000 kilo av den explosiva varan i stenmagasinet.

För att göra det möjligt att använda byggnaden krävdes att elektriska värmeelement och elbelysning sattes in liksom en massiv dörr och en ny lufttrumma i magasinet.

Skrivelsen gick bland annat till brandchefen i Göteborg som inte hade något att invända mot planen. Inte heller staden och drätselkammaren hade några invändningar och i november 1949 var allt klart och magasinet fick el, värme och förstärkta dörrar, redo att ta emot 6000 kilo explosiva ämnen.

Idag finns det inte några pyrotekniska föremål kvar i magasinsbyggnaden, men el och värme finns kvar och har kanske bidragit till att denna, den äldsta av byggnaderna vid Stora Torp, är i bättre skick än de närbelägna ekonomibyggnaderna.

Källa:

Regionarkivet, Göteborg, handlingarna i mappen 1796/49.