Mycket om Stora Torp i media!

Mitt i bilden syns ingången till ladugården, troligen den bästa platsen för en utställning. Foto: Per Hallén.
Till höger syns stallbyggnaden, mitt i bilden är ingången till den f.d. ladugården. Varför inte skapa en utställning om Delsjöområdet i den lokalen? Foto: Per Hallén.

Före jul 2014 inleddes ännu en våg av skrivande av artiklar och insändare kring Stora Torp och dess framtid. Bitvis kan det vara svårt att följa debatten då den egentligen handlar om flera olika saker, byggnadernas och den kulturhistoriska miljöns framtid samt om ridklubbens framtid i dessa byggnader.  Från klubbens sida hävdar man att så snart hästarna flyttat ut så kommer stallet att rivas, något som nu allt fler företrädare för Göteborgs stad dementerar, senast Jahja ordförande i Fastighetsnämnden.

Här kommer nu en sammanställning av de senaste månadernas artiklar och radioinslag. I de fall materialet finns tillgängligt på nätet har jag en länk som leder dig vidare:

16 februari 2015, Jahja Zeqiraj (ordförande Fastighetsnämnden Göteborg) i G-P: Så vill vi rädda Stora Torp.

12 februari 2015, Joakim Andersson (tidigare medlem i Stora Torps ridklubb) i G-P:  Svaga argument mot Stora Torp.

11 februari 2015, Debatt om Stora Torp i P4 Göteborg, Striden om stallet Stora Torp går vidare.

8 februari 2015, På ledarplats i G-P: Bevara Stora Torps stallar.

6 februari 2015, Artikel i G-P av Gunilla Grahn-Hinnfors: Kriget trappas upp om stallet i Stora Torp.

24 december 2014, Pål Svensson, skulptör och granne, Fria ord i G-P: Låt Stora Torp leva vidare.

9 december 2014, Signaturen Kajsus i Fria ord, G-P: Rädda Stora Torp.

7 december 2014, Malin Lernfelt, ledare i G-P: Advent på Stora Torp.

5 december 2014, Signaturen ”uppretad mormor och framor” i Fria ord, G-P: Riv inte Stora torps stall.

4 december 2014, Ledare i G-P: Oförsvarligt blåsa upp siffror.