Galoppsport på Delsjön

”Fältrittklubben anordnar jaktlopp på söndag.

Det är rätt många år sedan Fältrittklubben stod som arrangör för en större vintergalopp. För en del år sedan brukade stadens ryttare samlas i Vänersborg, där man hade ett livligt senterat häcklopp i samband med Bohus-Dals travklubbs årstävlan.

Onekligen måste man hälsa det nya arrangemanget med tillfredsställelse, ty hästsporten har knappast den rätta fläkten över sig i Göteborg, trots att vi ha ett par synnerligen livaktiga sammanslutningar. De stora arrangemangen ha kommit i baklås. Dess bättre har Fältrittklubben åter fått möjlighet att håla sin stora vårfest på Ullevi. I fjol var icke åskådareanslutningen den väntade, men sannolikt kommer det icke att dröja så många år, innan det gamla intresset återväckts. Uteslutet lär väl icke heller vara att vi om några år skall få en ordentlig kapplöpningsbana. Den bör även vara disponibel för travtävlingar och motorcykellopp.

Nu skall det bli en kapplöpning på Delsjön. Inga stora lopp över öppen bana och med smarta jockeyer i sadeln på snabba hästar, men det bör ändå kunna bli en verklig ögonfägnad. Vi äro övertygade om, att det blir god sport, som kommer att bjudas de intresserade.

Målet blir förlagt nedanför den stora strandvallen vid Delsjön och upploppet kommer att ligga snett mot åskådarevallen. Själva banan skall gå i en stor åtta över isen, och man hoppas, att större delen av densamma skall bli synlig för den publik, som samlas på nyssnämnda slänta.

Programmet upptager följande löpningar:

Jaktlopp med master 2500 m. Upplopp c:a 500 m. För underofficerare vid Kungl. Göta artilleriregemente, beridna å stamhästar. Hederspris.

Jakt med master (utan hinder) 2500 m. Upplopp 500 m. För medlemmar av Göteborgs och Borås Fältrittklubbar. Uteslutna äro officerare på stat och övergångstat vid beridet truppslag samt officerare som genomgått ridskolan.

Insats 5:- kr. p.o.p. Hederspris.

Jaktlopp med master 8000 m. Upplopp c:a 600 m. För medlemmar av Göteborgs och Borås Fältrittklubbar.

Insats 5:- kr. p.o.p. Hederspris.

Jaktlopp med master 2500 m. Upplopp 500 m. öppen för furirer vid Kungl. Göta artilleriregemente.

Hederspris.” (Ur: Göteborgs-Tidningen 23 januari 1929)