G.M.K:s rundbanetävling

”G.M.K:s rundbanetävling kommer att äga rum på söndag på Delsjön, där en 2000 meter lång bana skall göras i ordning. Den skall köras fem varv. Åkarna skola starta fyra i varje heat med 20 sekunders mellanrum. Första starten går kl 12 middagen.

Man väntar, att ett flertal kända förare skola anmäla sig före anmälningstidens utgång på fredag kl. 6 e.m. Entrén till tävlingen blir 1 krona.” (Göteborgs-Tidningen 8 januari 1929)

Det är alltså inte någon poäng att du anmäler dig till tävlingen, inte heller besöker Delsjön för att titta på tävlingen, men vem vet, kanske är det meningsfullt att följa Delsjöområdets historia nu på söndag för att för första gången läsa om sport i Delsjöområdets historia!