Göteborg medaljerade Per Bertilssons stuga

Medalj_Bertilsson
Bildkälla: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 6 juni 1968

”På Göteborgs stads officiella födelsedag – 4 juni, då staden fick sina privilegier – firar man varje år några av stadens mest förtjänta män och kvinnor vid en högtidlighet i Börsen. Den här gången var det tolv, tio herrar och två damer, som fick motta stadens förtjänsttecken och harangeras av stadsfullmäktiges ordförande, kapten Hans Hansson.

– Kapten Per Bertilsson är känd för alla friluftsälskare som värd i Bertilssons stuga i Delsjön, och den som inte vetat hur man skall umgås med naturen har kanske fått sig en läxa av denne sentida rousseauan, sade kapten Hansson till den förste medaljören.

Övriga medaljörer var: överste Birger Björnsson, rektor Kurt Ekholm, tullmästare Albert Gustafsson, doktor Victor Hasselblad, fru Maj Kullenberg, redaktör Hubert Lärn, överförmyndare Helge Nyberg, bagaremästare Gustaf Olsson, med dr Gustaf Pettersson, faktor John Walldén och konstnärinnan Birgit Afzelius-Wärnlöf.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 6 juni 1968)

En kommentar

Kommentarer är stängda.