Nya fiskekort för Delsjöarna 1962

Under rubriken ”Nya fiskekort för Delsjöarna – Många nya bestämmelser” berättade tidningen Arbetet följande i en artikel den 18 januari 1962.

Höjer_Svensson

”Fiskepremiär med nya fiskekort blir det på lördag i göteborgssjöarna Stora och Lilla Delsjön, Västra och östra Långvattnet, Blacktjärn, Stora och Lilla Björketjärn samt Odensvaletjärn. Fiskekorten – som innehåller en rad nya bestämmelser – börjar säljas på torsdag.

Fiskekortet ger tillstånd att i ovan nämnda sjöar med undantag för Odensvaletjärn utöva fiske med spö inklusive isfiske med pimpelspö. I Odensvaletjärn får en bart flugfiske bedrivas. Som flygfiske räknas inte kast med plastkula. – vad som ska kallas flugfiske diskuterades livligt innan denna bestämmelse kom till, omtalar jägmästare Tore Svensson och Inge Höjer vid Skogssällskapet. – Vi tror att ovannämnda distinktion är hållbar.

En bestämmelse som existerat tidigare men inte kommit på pränt i fiskekortet förrän nu lyder; Endast ett spö per fiskande får vara i bruk.

Fisketillståndet avser endast sportmässigt fiske med traditionella redskap. Levande agn som fisk, mask o d får inte användas. Vid fiske med pimpel- och metspö får dock en krok agnas med mask.

Fiskekortet berättigar till fångst av högst fem laxfiskar. Båt får inte användas.

De fiskandes skyldigheter har också utökats med några paragrafer. Fiskekortets innehavare är således bl a skyldig att medge undersökning av medförd utrustning och bagage. För undvikande av olovligt fiske har bevakningen kring sjöarna kraftigt skärpts. Skogssällskapet har engagerat bl a civilklädd polis för kontroll av fiskekort, fångster o d.

Fiskekortet gäller en bestämd dag. Förslaget att göra det giltigt 24 timmar slopades.

Under 1965-1966 släpptes 5 150 kg regnbågslax och 6 000 stycken bäckrödingar och laxöringar ut i de ovannämnda sjöarna. 1964 rotenonbehandlades bivatten till Stora och Lilla Delsjön och foderfisk släpptes ut. Samma år och under 1965 företogs kalkning av vattnen. 400 kg regnbågslax släpptes ut. Därefter rotenonbehandlades och gödslades Delsjön. Sedan dess har utsläppen av ädelfisken pågått successivt.”