Några decemberbilder från områdets östra delar

Furåstjärn, norr om Kåsjön
Furåstjärn, norr om Kåsjön. Foto: Per Hallén 2014
Det nya vattenverket vid Kåsjön växer sakta fram. Foto: Per Hallén 2014
Det nya vattenverket vid Kåsjön växer sakta fram. Foto: Per Hallén 2014
Vattenverket, sett från norr. Foto: Per Hallén 2014
Vattenverket, sett från norr. Foto: Per Hallén 2014
Detta märkliga vindskydd finns vid Furåstjärn, mer likt en bunker eller skyttevärn!
Detta märkliga vindskydd finns vid Furåstjärn, mer likt en bunker eller skyttevärn! Foto: Per Hallén 2014
Vildmark/Bohusleden har fått en ny sträckning strax väster om Kåsjön. Foto: Per Hallén 2014
Vildmark/Bohusleden har fått en ny sträckning strax väster om Kåsjön. Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014