Stallet på Stora Torp lyfts fram på G-P:s ledarblogg – har något ändrats sedan 1973?

I ledarbloggen (2014-12-03), G-P:s nätupplaga skriver man bland annat:

”Vid flera tillfällen under åren har Idrotts- och föreningsförvaltningen velat riva och sagt upp kontraktet med ridklubben. Senare har man backat, förlängt kontraktet och lovat att stallet skall renoveras.”

”Bengt Berndtsson avdelningschef på IoFF menar också att det är ”oförsvarligt dyrt” att rusta upp. Han ser inget speciellt värde alls i att stallet kan fortleva och har ingen förståelse för att såväl vuxna som barn i närområdet uppskattar hästarna.”

”Hur det här ärendet hanterats är från början till slut en stor skam för Göteborgs stad. I stället för att käbbla och vägra ta ansvar borde samtliga inblandade politiker och tjänstemän inse vilka stora värden som är på väg att gå förlorade om man inte agerar för att rädda både husen och verksamheten som bedrivs i dem.”

Stora_Torp_1973

Dagens kommentarer kring Stora Torp kan jämföras med en artikel i GP 1973 när den numera rivna flygelbyggnaden lyftes fram. ”Fallfärdigt fornminnesmärke. Ena halvan av ladugården på anrika Stora Torps egendom vid Delsjövägen i Göteborg är fallfärdig och får hållas uppe med stöttor. Många söndagsflanerande göteborgare har retat sig på att staden låter detta kulturminnesmärke från en tid då stadskärnan omgavs av välvårdade landerier och säterier får förfalla. Enligt vad Idrottsnämnden, som förvaltar egendomen uppger för G-P, råder det förbistring om bästa sättet för en räddningsaktion. Nämnden vill riva och bygga nytt, men Historiska museet vill restaurera ”i befintligt skick” och behålla det gamla trävirket – och byggnadsnämnden, som är avgörande instans, vet inte vilket ben den skall stå på. Under tiden står föremålet för meningsbrytningarna bokstavligen ”på kryckor” vilket framgår av fotograf Leif Åkerströms bild – och kan om vintern blir snörik braka ihop fullständigt.”

Hur man skall renovera Stora Torps ekonomibyggnader har alltså diskuterats sedan 1970-talets början, hur länge till skall Idrotts- och föreningsförvaltningen tillåtas att vanvårda byggnaderna vid Stora Torp?

En kommentar

Kommentarer är stängda.