Kraftledningens nya sträckning

Kraftledningsdike

Den 11:e oktober berättade jag om att arbetet med att gräva ned kraftledningen genom Björkekärr hade inletts. Då pågick arbeten nära torpet Korpås tomt och bort mot Studiegången, förbi torpet Rosendal och Gömmet vidare ned utmed Lindhultsgatan. Stora delar av den sträckan är nu klar och det stora diket har fyllts igen. Istället pågår arbeten förbi Vidkärrs kvarndamm och vidare upp i området nära torpet Dala i riktning mot Östra Sjukhuset.

karta
Kraftledningens nya underjordiska sträckning genom Björkekärr.

Nära Hagforsgatan

Hagforsgatan

Kraftledningsdike