Historiskt värde räddade Kallebäcksskolan

Foto: Per Hallén 2013
Foto: Per Hallén 2013

Även denna vecka handlar söndagsläsningen om skolan i Kallebäck. Redan på 1920-talet förekom spekulationer kring en stängning av den lilla skolan som redan då var omodern. Men det skulle dröja till 1974 innan den sista kullen skolbarn lämnade skolbyggnaden. Vid den tiden pågick arbetet med motorvägen, det kunde ha inneburit slutet för byggnaden men den räddades. I en artikel i GP den 13 juni 1974 berättas om skolans sista tid.

”Barnen har stortrivts där, föräldrarna har kämpat hårt för att få behålla skolan. Men inget har hjälpt. I år gick sista kullen ur Kallebäcks skola i Göteborg. Skolan är otidsenlig, hävdar myndigheterna. Den enda skolan i Göteborg som inte har t ex vattenklosett. Men den kommer troligtvis inte att rivas. Historiska Museet och Museinämnden har fastslagit att den lilla tvåvåningsbyggnaden i trä har kulturhistoriskt värde. I samband med planärendet för Boråsvägen (riksväg 40) finns även denna bedömning med i handlingarna.

Skolan ligger pittoreskt i den vackra naturen vid Kallebäcks Källa. Kallebäcks Källa (Gustavs källa) är lagligt fastslagen som byggnadsminne. Det samma gäller vattenreservoaren.

Kallebäcks skola ligger inte i riskzonen för det planerade vägbygget mellan Göteborg och Borås säger antikvarie Hans Andersson på Historiska Museet. Vägplanen omfattar inte rivning av skolan. Vi har begärt att byggnaden skall bedömas som kulturhistoriskt värdefull. Man kan mycket väl tänka sig att någon mindre organisation, scoutrörelse eller idrottsförening, får disponera huset som ligger i själva entrén till Delsjöområdet.

Det bästa sättet att låta ett hus förfalla är att ingen bor där. Kallebäcks skola, som byggdes 1887, har under många år varit tummelplats för 1- och 2-åringar. Barn och lärare har trivts mycket bra i skolan och inte minst i omgivningen. Närmaste granne är Kallebäckskällan där folk dagligen på eget ansvar hämtar obehandlat källvatten.

* Skolidyll försvinner

Vi har haft ett genomsnitt på 20 skolbarn i Kallebäcks skola och alla har verkligen trivts, säger rektor Sten Franker i Skårs skola. Men skolan har varit omodern och under senare år har elevantalet i Kallebäcksområdet minskat ganska märkbart.

Skolstyrelsens fastighetsavdelning har avsagt sig ansvaret för skolan, men trots detta har barnens föräldrar kämpat hårt för att behålla skolan.

Vi är numera inte i så stort behov av lokaler som tidigare. Vi har fått lokaler på Ostgatan 10 och 20 och vidare har vi nya Kallebäcksskolan.

Det är emellertid ingen tvekan om att ett stycke skolidyll försvann i och med att sista kullen gick ur skolan för någon tid sedan.

* Den är otidsenlig

Planeringschefen Sven Hansson på skolstyrelsen understryker att skolan inte ligger i vägen för den planerade breddningen av Kallebäcks lider. Men den liger inte bra till när vägbygget skall starta. Vidare är den otidsenlig, fastslår planeringschefen som överlämnat ärendet till Göteborgs Fastighetskontor.

När nu Kallebäcks skola lagts ner så försvinner en av de äldsta skolorna i Göteborg. Den äldsta är Östra Hagaskolan som lades ner i fjol. Den byggdes 1827.

Bland de äldsta skolorna i Göteborg kan nämnas: Gamla Åkeredsskolan, byggd 1864 och fortfarande i bruk. Djurgårdsskolan, äldsta delen byggd 1866 och i bruk, Karl Johansskolan äldsta delen byggd 1867 och i bruk, Kyrkby folkskola byggd 1880 och i bruk, Annedals skola äldsta delen byggd 1884 och i bruk, Fjällskolan byggd 1890 och i bruk, samt Oskar Fredriks skolan byggd 1898 och i bruk.” Källa: Göteborgs-Posten Torsdagen den 13 juni 1974.

Vill du läsa mer om Kallebäcks skola finns det två tidigare inlägg här på Delsjöområdets historia i inläggen ”Kallebäcks skola” från den 23 juni 2013 och ”Göteborgs minsta folkskola” från den 9:e november 2014.