Nya bilder från ”Örgryte-Torp” f.d. Radio- och TV-hus tomten

En rundvandring med kameran för att dokumentera arbetet vid f.d. Radio- och TV-hus tomten. Det börjar bli en tradition den första veckan varje månad. Efter lång tid med få synliga resultat börjar nu en skog av pålar att växa, inte upp, men ned, där NCC:s hus skall resas. En grop växer också i storlek där HSB skall uppföra sin första förening i området. Dessutom vajar nu Poseidons flaggor på ytterligare några flaggstänger. Det blir nämligen Poseidon som skall stå för de 180 hyreslägenheterna i Örgryte-Torp.

Maskiner i arbete där NCC bygger nya bostäder. Foto: Per Hallén 2014.
Maskiner i arbete där NCC och HSB bygger nya bostäder. Foto: Per Hallén 2014.
Området där HSB:s första förening håller på att byggas. Foto: Per Hallén 2014.
Området där HSB:s första förening håller på att byggas. Foto: Per Hallén 2014.
Många pålar blir det innan huset kan uppföras! Foto: Per Hallén 2014.
Många pålar blir det innan huset kan uppföras! Foto: Per Hallén 2014.
Invid detta område skall hyresrätter uppföras! De nya rören som skall leda bort vattnet verkar inte fungera... Foto: Per Hallén 2014.
Invid detta område skall hyresrätter uppföras! De nya rören som skall leda bort vattnet verkar inte fungera… Foto: Per Hallén 2014.
Stora Torps huvudbyggnad syns ännu en tid innan de nya husen kommer att täcka vyn. Foto: Per Hallén 2014.
Stora Torps huvudbyggnad  blickar ut över byggarbetsplatsen. Foto: Per Hallén 2014.
Grävmaskin och lastbil i arbete vid HSB:s blivande hus. Foto: Per Hallén 2014.
Grävmaskin och lastbil i arbete vid HSB:s blivande hus. Foto: Per Hallén 2014.