Spåren av kvarnen vid Vidkärr

Vidkärrs gård
Foto: Per Hallén 2014.

Vidkärrs gård (se även Higabs information via denna länk) har en lång historia och några av de äldre byggnaderna finns ännu kvar, omgivna av den moderna bebyggelsen i Torpa området. Fram till huvudbyggnaden går en mindre allé, den har med stor säkerhet sitt ursprung i sent 1700-tal.

Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014

Förbi huvudbyggnaden går två gångvägar som båda leder upp till en liten damm. Vallen är idag förstärkt med sten och kan vid en första anblick se modern ut, men den har inte någon koppling till de omgivande bostadsområdena, det är en gammal kvarndamm.

Foto: Per Hallén 2014.
Kvarndammen. Foto: Per Hallén 2014.

Kvarnen och kvarndammen har inte avsatt många spår i historiska källor. Den bästa avbildningen av området är på kartan från år 1875 (Lantmäteristyrelsens arkiv, Örgryte socken, Vikärr nr 1 1875).

Huvudbyggnaden är markerad med en röd ring. Vid dammen syns kvarnanläggningen.
Huvudbyggnaden är markerad med en röd ring. Vid dammen syns kvarnanläggningen (128).

Det är svårt att bedöma kvarnens ålder. Den beskrivs inte i brandförsäkringshandlingarna över gården, därmed kan man dra slutsatsen att den inte hade något större ekonomiskt värde för gårdens ägare. Den lilla bäcken som försåg kvarnen med kraft kan knappast ha varit tillräcklig för den som ville driva kommersiell kvarndrift. Kraften räckte enbart till husbehov, förmodligen behövde Vidkärr även mala sin säd vid andra kvarnar, den egna räckte knappast till.

Där finns byggnader invid dammen som bör ha varit kvarnen. Det finns inte några tydliga lämningar av kvarnbyggnaderna i området idag, men en kvarnsten finns kvar!

Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014

Den ligger vid en lekplats vid Hagforsgatan, förmodligen är det få, om ens någon, av de som idag besöker lekplatsen som vet varifrån stenen kommer.

En kommentar

  1. Härlig läsning om än tunt… Då vet jag mer om denna kvarndamm som jag har en viss koppling till. Tack för det

Kommentarer är stängda.