Kraftledningen går under jord


Ett stort dike grävs sedan en tid rakt genom Björkekärr och en bit ut i skogen nära torpet Korpås. I diket kommer den stora kraftledningen att placeras för att öppna upp för ett stort byggprojekt vid Torpagatan och kanske på fler platser i Björkekärrs centrala delar.

Kraftledningen går idag högt över villor och lekplatser i Björkekärr. Foto: Per Hallén 2014.
Kraftledningen går idag högt över villor och lekplatser i Björkekärr. Foto: Per Hallén 2014.

Nära kolonilotterna invid Studiegången kommer kraftledningen att åter gå på stolpar genom skogen. Det hade inte varit dumt om resten av ledningen också lagts ned i marken, den är knappast en prydnad där den går fram genom skogen.

Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.