PEAB etablerar sig vid f.d. Radio- och TV-hustomten

Under den gångna veckan har ännu ett byggbolag, PEAB, anlänt och uppfört sitt högkvarter inför de kommande årens byggaktivitet. Det är intressant att notera att gång- och cykelbanan utmed Delsjövägen bara för någon månad sedan fick ny beläggning, nu grävs den upp för vatten avlopp till byggarbetsplatsen. God planering?

Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.

Fler bilder från dagens besök vid byggarbetsplatsen finns givetvis på ”Från bygget på f.d. TV-hus tomten”.