Stora Torp: ännu en bilduppdatering

Ännu en gång har jag varit ute med kameran kring Stora Torp för att uppdatera materialet kring den stora byggarbetsplatsen. Nya bilder kommer fortlöpande att publiceras på en egen sida om byggprocessen som du hittar via denna länk. Dessutom finns vy-bilder som visar förändringen via denna länk från sju punkter runt om f.d. Radio- och TV-hustomten. Under den senaste veckan har ett stängsel rest kring nästan hela tomten och grävskopor samt pålningsmaskin har gått djupare ned i jorden. Det lär återstå en del arbete med att ta bort stora betongrester från det gamla Radio- och TV-huset.

Stora_Torp
Vägen upp mot Stora Torp kantas idag av ett högt staket. Foto: Per Hallén 2014.
Obehöriga
Obehöriga äga ej tillträde. Foto: Per Hallén 2014.

Då det inte verkar vara lämpligt att ströva över de gamla fälten längre har det stora objektivet monterats på kameran, med det kan jag ändå få närbilder på det mesta inom området!

Även allén kantas nu av staket.  Foto: Per Hallén 2014.
Även allén kantas nu av staket. Foto: Per Hallén 2014.
Där macken tidigare låg har det uppenbarligen skett en sanering.  Foto: Per Hallén 2014.
Där macken tidigare låg har det uppenbarligen skett en sanering. Foto: Per Hallén 2014.
Stora Torp skymtar mellan försäljningsbarackerna - Slott och koja?  Foto: Per Hallén 2014.
Stora Torp skymtar mellan försäljningsbarackerna – Slott och koja? Foto: Per Hallén 2014.
Vy genom staketet ned mot området där NCC håller på med sitt hus, senare kommer HSB att börja bygga på tomten närmast Stora Torp.  Foto: Per Hallén 2014.
Vy genom staketet ned mot området där NCC håller på med sitt hus, senare kommer HSB att börja bygga på tomten närmast Stora Torp. Foto: Per Hallén 2014.
Stålbarriären invid allén och bortom den skymtar stora betongrester efter TV-hustiden.  Foto: Per Hallén 2014.
Stålbarriären invid allén och bortom den skymtar stora betongrester efter TV-hustiden. Foto: Per Hallén 2014.
Maskinerna vilar denna söndag.  Foto: Per Hallén 2014.
Maskinerna vilar denna söndag. Foto: Per Hallén 2014.
 Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.
 Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.
 Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.

Det stora område som utgjorde parkeringsplatser under Radio- och TV-hustiden har ännu inte hägnats in. Där dröjer det nästan ett år till innan grävskoporna hugger in i området.

Den 25 september, en barriär av stålbalkar har drivits ned längs med allén invid Stora Torp och schacken blir allt djupare. Några mindre träd i kanten av området har fällts under de senaste dagarna. Tre grävmaskiner var idag i arbete i området. Det tycks vara NCC:s hur som får inleda detta stora byggprojekt.

NCC
Foto med mobilkamera.