NCC i arbete på f.d. Radio- och TV-hustomten

NCC
Fotot är taget med mobilkamera.

En barriär av stålbalkar har drivits ned längs med allén invid Stora Torp och schacken blir allt djupare. Några mindre träd i kanten av området har fällts under de senaste dagarna. Tre grävmaskiner var idag i arbete i området. Det tycks vara NCC:s hur som får inleda detta stora byggprojekt.