High tech vattenverk byggs vid Kåsjön


Ute i skogen vid Kåsjön ligger sedan länge Partilles vattenverk. Besökare i området har sedan några veckor kunnat se hur ett större område bakom vattenverket röjts av och stora maskiner har satts i arbete. Detta är första steget i bygget av ett nytt ”high tech” vattenverk som skall använda sig av nanofilter för att kunna ta bort så många partiklar och organismer som möjligt. Detta för att förhindra spridning av exempelvis magsjuka via det kommunala vattenledningsnätet.

Vattenverk

Vattnet hämtas från Kåsjön och pumpas upp till vattenverket. I en helt sluten anläggning passerar vattnet genom biofilter, 6-7 meter höga rostrria torn som är fyllda med grus. I tornen finns även bakterier – godartade sådana givetvis – som äter upp organiskt material som följer med från Kåsjön. Därefter rinner vattnet genom patronfilter, snarlika kaffefilter, som tar bort småpartiklar. Därefter kommer vattnet till de nya nanofiltern. Under tryck passerar vattnet filtren där en mindre del som innehåller minpartiklar skickas tillbaka till Kåsjön, meden huvuddelen av vattnet går vidare. Innan det blir dricksvatten åt Partilles invånare justeras PH värdet, därefter går vattnet ut i ledningarna och vidare till konsumenterna.

Vattenverket byggs

Tekniken att rena vatten på detta mycket effektiva sätt har funnits i ganska många år men det är först som prislappen börjar rimlig och det nya vattenverket går ”endast” på 100 miljoner kronor. Under arbetet kommer det gamla vattenverket att fortsätta vara i drift. Det nya vattenverket är tänkt att invigas i februari 2015. Därefter skall det gamla vattenverkets byggnader göras om till verkstadslokal och personalutrymmen.

Läs mer om det nya vattenverket på Partille kommuns hemsida via denna länk.

Nytt vattenverk