Vagnhäststallet renoveras

Vagnhäststallet - idag hönshus. Foto: Per Hallén 2014
Vagnhäststallet – idag hönshus. Foto: Per Hallén 2014

Äntligen går det att presentera en glädjande nyhet kring de gamla ekonomibyggnaderna vid Stora Torp, fasaden på ”hönshuset”, det före detta vagnhäststallet, renoveras. Denna gång görs renoveringen grundligt! Under renoveringen har dessutom de ursprungliga färgerna påträffats under flera lager av färg. Den gula färg som finns på knutar och kring fönster har länge varit mörkgul men det har nu visat sig att den från början var mycket ljusare.

Det finns dessutom en förhoppning om att renoveringen av övriga byggnader snart kan inledas. Framförallt behöver taken lagas, då kommer det gamla enkupiga teglet att återanvändas.