NCC etablerar sig vid Stora Torp

NCC

Den senaste veckan har maskiner rullat omkring vid den gamla Radio- och TV-hustomten. Det är vagnar och utrustning märkta med NCC som varit synliga. Det ser ut att vara förberedelser för att kunna ställa upp bodar inför bygget, vatten och avlopp har dragits fram till en stor platt yta som byggts under gångna veckan.

Plats för byggbodar?
Plats för byggbodar?

NCCs område

Vid mitt besök idag kunde jag också konstatera att den gamla bäcken genom området ”vägrar att dö” det är trots de nya rören ett blött område. Undrar hur det blir för de som får sina lägenheter och radhus ovanpå detta blöta område.

Bäckfåra

En kommentar

Kommentarer är stängda.