Svår ridolycka på Lilla Torp

En olycksdag för slägten Hammarberg, den högt ansedda köpmannafamiljen i Göteborg, har den 6 mars visat sig vara. Slägtens hufvudman grosshandlaren J. Hammarberg, blef i år den 6 dnnes så svårt skadad under ridt å sin egendom, Lilla Torp i Örgryte socken, att döden nu följt.

Jemt på årsdagen för olyckshändelsen, eller den 6 mars 1895, beröfvade sig en den nu aflidnes omkring 20-årige son lifvet medelst ett skott genom ena tinningen och för några år tillbaka blef Hammarberg sjelf likaledes den 6 mars öfverfallen af några bofvar och så illa slagen, att hans lif då sväfvade i fara.

Ur: Norra Skåne 1896-03-21

—————————————–

Samma händelse beskrivs enligt följande i Östgötaposten.

En svår olyckshändelse drabbade i fredags e.m. en af Göteborgs mer framstående män, grosshandlanden James Hammarberg ute å hans egendom Lilla Torp i Örgryte. Herr Hammarberg hade profvat en nyinköpt ridhäst och stod just i begrepp att stiga af hästen utanför stalldörren, då denne gick i vädret och föll baklänges. I fallet kom herr Hammarberg under hästen och blef illa klämd mellan marken och sadelknappen samt måste införas till Sahlgrenska sjukhuset i mycket medtaget tillstånd. Som d:r Lindh f.n. är bortrest och t.f. överläkaren, d:r Schiller hade en skada å ena handen och därför  icke kunde företaga någon operation tillkallades, då diagnosen tillkännagaf inre skador, professor Berg från Stockholm och d:r Nauman från Helsingborg, och dessa båda läkare utförde i lördags operationen, efter hvars genomgående patientens tillstånd var efter omständigheterna tillfredsställande, ehuruväl svårt nog.

Ur Östgötaposten 1896-03-13.