Drunkningsolycka i Delsjön

Denna sommar har tidningarna varit fulla med notiser om olyckor vid badstränderna, men det är egentligen inte någon nyhet, idag vänder vi blicken mot en augustidag 1875.

Göteborg. Förliden söndag hade järnarbetaren S. Johansson, wid Göteborgs mekanska werkstad, begifwit sig ut till Delsjön för att helsa på sina der i närheten boende föräldrar. Under dagens lopp gick han ner och badade i nämnda sjö och kom derwid för långt ut och förswann i djupet. Ehuru skyndsamt upptagen och oaktadt alla gjorda försök, kunde lifwet ej återkallas. Den omkomne war endast omkring 20 år gammal.

Källa: Dalpilen 14 augusti 1875