Torpagatan – snart kommer grävskoporna

Torpagatan. Foto: Per Hallén 2014
Torpagatan. Foto: Per Hallén 2014

Vid flera tillfällen har jag skrivit om det stora bygget vid Stora Torp alldeles invid Delsjöskogen, men det är fler områden i närheten av Delsjöområdet som kommer att förändras. Utmed Torpagatan från Rosendalsgatan till Östra sjukhuset kommer omkring 280 nya lägenheter att uppföras. Skogen som kommer att offras för dessa nya bostäder är en rest av den utmark som före 1950-talet var en del av Delsjöområdet. Planen är nu godkänd och det blir inte några fler turer i domstolarna, därmed kan vi förvänta oss att arbetet kommer att inledas inom kort.

Närmare Torpakolonin planeras det också bostäder, när väl kraftledningen lagts under jord. Foto: Per Hallén 2014
Närmare Torpakolonin planeras det också bostäder, när väl kraftledningen lagts under jord. Foto: Per Hallén 2014

Ännu syns inte några tecken på byggstart och HSB som tillsammans med allmännyttan är de som skall bygga har ännu inte presenterat några detaljerade planer för de kommande husen, men det finns givetvis en karta.

Torpagatan_karta

Torpagatan. Foto: Per Hallén 2014
Torpagatan. Foto: Per Hallén 2014