Skogssällskapet jubilerar med statsråd och medaljering – ur Göteborgs Tidningen 1942

Denna söndagsläsning är hämtad ur Göteborgs Tidningen den 29:e november 1942. Samma dag hade flera av stadens tidningar artiklar kring nyinvigningen av Stora Torp som renoverats efter några år med militären i huset.

Skogvaktare C. Hjalmar Hjort mottar sin medalj av statsrådet Bramstorp. Jägmästare Wigelius i bakgrunden. T.v. den andre medaljören skogvaktare Holm-Jensen. (Bildkälla GP 1942)
Skogvaktare C. Hjalmar Hjort mottar sin medalj av statsrådet Bramstorp. Jägmästare Wigelius i bakgrunden. T.v. den andre medaljören skogvaktare Holm-Jensen. (Bildkälla GP 1942)

”Det slottsliknande Stora Torp vid Delsjövägen, f.d. förnämt göteborgskt sommarställe och nu senast förläggning för militär har på sistone förvandlats till förvaltningsbyggnad. Det låter kanske en smula trivialt, men det är inte något vanligt verk som dragit in i huset. Numera härskar Skogssällskapet i de forna hallarna, gemaken och salongerna och har fått betydligt större utrymme till sitt förfogande än i de gamla lokalerna Karl Gustavsgatan 13: cirka 30 rum av olika storlekar, många av dem riktigt små hav mot förutvarande 9 i en gammaldags stadsvåning.

Från huvudingången – som i vanliga fall inte skall användas, det finns en särskild kontorsingång nybyggd på norra gaveln – kommer man in i en hög och luftig hall som före ombyggnaden gick genom 2 våningar. Där sitta vaktmästare vid stora bord, till vänster är kassan inrymd och ett bås för kartografen. Rakt fram ligger bokföringsavdelningen med många bord och kontorsmaskiner och till höger om hallen befinner sig verkställande direktörens charmanta rum, en f.d. hörnsalong med stor fönsteralkov och mitt emot denna en vacker öppen spis av marmor med en väldig trymå, allt i en –gammal förnäm stil. Spisen hade blivit åtskilligt skamfilad under militärens tid i huset men har i det närmaste återställts. I detta praktgemak residerar jägmästare Wigelius och på väggen hänger bl.a. ett vackert porträtt i olja av Skogssällskapet Skogsfonds stiftare och donator, disponent A. Edwin Ohlsson. Dennes namn finnes f.ö. anbragt en stor minnestavla i entrén liksom den summa han donerat, vilken emellertid inte får publiceras.

På denna tavla står också bl.a.: Denna byggnad har på tillskyndan av friherrinnan Alba Langenskiöld ställt till Skogssällskapets förfogande av Fastighetsbolaget D. Carnegi & Comp. Vad ombyggnaden av huset kostat – arbete har arkitekt R.O. Swensson haft hand om – är inte klart ännu, enär åtskilligt återstår innan alltsammans är färdigt.

I samma våning som de redan nämnda rummen befinner sig också kamrerens rum och i f.d. matsalen rum för skrivmaskinsflickor vilket även kan apteras till samlingssal. I källaren ligger sällskapets arkiv bakom tjocka murar och vidare ha inretts lunchrum för personalen, toalettrum, omklädningsrum, kapprum m.m. I våningen 1 trappa upp befinna sig jägmästare Wigelius tjänstebostad, 2 inspektörsrum några gästrum samt ytterligare ett par kontorsrum och en del ännu icke utnyttjade utrymmen. Vaktmästarebostad är inrymd på vinden…

Huset är synnerligen gediget byggt och glaset i de ärevördiga fönstren är av en kvalitet och tjocklek som numera inte står att få.”