Markarbeten har inletts vid Stora Torp

Idag var grävmaskiner och lastbilar i arbete vid Stora Torp. Möjligen är det anläggandet av vägar i området som nu har inletts. Jag fångade denna första aktivitet med mobilkameran när jag idag passerade området.

Fd TV hustomten

Grävmaskin

Bygget vid Stora Torp – eller Örgryte Torp som projektet numera kallas, berördes också i dagens GP där det berättades att två av husen i det nya området kommer att byggas av Poseidon, en utförlig text om detta finns även på Älvstrandens hemsida. Det har även kommit upp en markering på tavlan vid byggplatsen som visar vilka hus som skall uppföras av detta bolag inom allmännyttan.

Örgyte Torp

Det återstår alltså tre ganska stora hus på plankartan ovan där det inte finns någon byggherre.

Grävmaskin

Bygge

När nu bygget har inletts kommer det att ganska regelbundet publiceras nya bilder från platsen här på delsjoomradet.se.