Kärralunds försvunna stenmagasin

Alla som gått vägen upp mot Delsjön via Stora Torp har sett det imponerande stenmagasinet invid de röda stallbyggnaderna. Det är nog inte många som känner till att det för lite mer än 100 år sedan fanns två liknande, men större, magasin vid granngården Kärralund. På kartan nedan från år 1870 finns två byggnader, nr 244 och 245, utsatta. Det är magasin av sten och under tak av tegel enligt brandförsäkringshandlingarna några år senare. Det finns inte några uppgifter på kartan eller i följande brandförsäkringshandlingar kring hur stora dessa byggnader var. Genom att jämföra de olika kartorna och byggnaderna har jag kommit fram till att magasinen hade samma längd och nästan samma bredd som huvudbyggnaden på Kärralund, alltså 20 meter långa och omkring 9 meter breda. Det rörde sig alltså om byggnader av imponerande storlek. Höjden går tyvärr inte att säga något om. Som jämförelse kan nämnas att stenmagasinet vid Stora Torp är 6 gånger 5 meter.

Kärralunds gård 1870. Källa: Lantmäterimyndighetens arkiv 14-ÖRG-155.
Kärralunds gård 1870. Magasinsbyggnaderna markeras med nummer 244 och 245. Källa: Lantmäterimyndighetens arkiv 14-ÖRG-155.

Tjugo år senare finns endast ett av magasinen kvar. Brandförsäkringshandlingen år 1890 har en detaljerad karta över Kärralund och där återfinns endast det magasin som låg längst upp i skogsbacken. Ingen information finns kring när det andra magasinet revs.

Kärralunds gård 1890. Källa: Brandförsäkringsverket.
Kärralunds gård 1890. Magasinsbyggnaden markeras med ett något vidlyftigt E. Källa: Brandförsäkringsverket.

Det kvarvarande magasinet fanns kvar även vid 1902 års brandförsäkring.

Kärralunds gård 1902. Källa: Brandförsäkringsverket.
Kärralunds gård 1902, magasinsbyggnaden har nr 14. Källa: Brandförsäkringsverket.

Någon gång mellan 1902 och 1916 revs även det sista stenmagasinet vid Kärralund. När brandförsäkringen upprättades 1916 fanns byggnaden inte längre med på kartan.

Kärralunds gård 1916. Källa: Brandförsäkringsverket.
Kärralunds gård 1916. Källa: Brandförsäkringsverket.

Idag är det inte lätt att se några spår av de gamla stenmagasinen. Den platå där de stod finns fortfarande kvar och vissa spår i terrängen, inte minst stora mängder sten, avslöjar platsen.

Denna platta yta nära Havsörnsplatsen och Apslätten var området där Kärralunds stenmagasin reste sig.
Denna platta yta nära Havsörnsplatsen och Apslätten var området där Kärralunds stenmagasin reste sig. Foto: Per Hallén 2014.
Murar för att stärka sluttningens kanter är idag de enda spåren av husen. Foto: Per Hallén 2014.
Murar för att stärka sluttningens kanter är idag de enda spåren av husen. Foto: Per Hallén 2014.
Kanske såg Kärralunds stenmagasin ut som det vid Stora Torp, men större. Foto: Per Hallén 2014.
Kanske såg Kärralunds stenmagasin ut som det vid Stora Torp, men större. Jämför stenmuren till höger om detta magasin med det på fotot från Kärralund ovan, det finns likheter.  Foto: Per Hallén 2014.

När och av vem som lät bygga dessa stora stenhus är okänt, men traditionen kring Stora Torps stenmagasin talar om 1600-talets mitt. När det gäller Kärralunds försvunna magasin lär det inte gå att besvara frågan, men det finns hopp om att kunna komma längre med undersökningen av magasinet vid Stora Torp.