Mark- och miljööverdomstolens utslag om bygget vid Stora Torp

Stora Torp

Nu finns Mark- och miljööverdomstolens att läsa på nätet. Via denna länk kommer du till den 24 sidor långa domen som avslutade den utdragna processen kring planen för ett nytt bostadsområde vid Stora Torp.

Det var ganska väntat att det skulle bli ett avslag, men den utdragna processen beror denna gång inte enbart på grund av överklaganden. En stor del av den extra väntan på byggstart orsakades faktiskt av att planprocessen inte sköttes enligt reglerna och fick göras om från början!